Du är här

Lediga tjänster

Hotel Skansen är inte bara mötesplats för restaurang-, hotell- och konferensgäster, det är också mötesplatsen för dedikerade människor som lever och älskar serviceyrket. En plats att skapa många nya vänner och en plats att trivas på. Hotel Skansen är en anrik samlingplats för kultur och rekreation. Men när vi ser på vår arbetsplats ser vi inte kulturen som sitter i väggarna, utan den kultur som uppstår mellan de människorna som arbetar här och som gör att våra gäster besöker oss om och om igen.

Välkommen till en bra dag på jobbet!