You are here

151-280 people

We have several solutions for large conferences. We offer different premises based on your needs and wishes.

Utrustning: 
  • Projector
  • AV equipment with DVD/CD, AUX
  • Whiteboard
  • Flipchart
  • WiFi

Lägg till Min Konferens ›

* Med Min Konferens får du möjlighet att skräddarsy ditt egna event och skicka en förfrågan till oss.

Man är inte bunden till ett köp genom att använda denna funktion.